For The Few

For The Few

Terug


Reservatievoorwaarden

Deze reserveringsvoorwaarden zijn onverkort en integraal van toepassing op de reservering van een productieplaats bij BMW Belgium Luxembourg N.V. (hierna ook: “MINI Belux”) voor een MINI John Cooper Works GP door een potentiële koper (hierna ook: “u”).

Middels deze reservering verzekert u zich, zolang de voorraad strekt, van een, niet specifieke, productieplek voor een MINI John Cooper Works GP. MINI Belux is uitsluitend gebonden aan deze reservering wanneer de betaling van het reserveringsbedrag van €1000 (hierna: “Reserveringsbetaling”) door de MINI dealer van uw voorkeur (hierna: “Leverende Dealer”) is ontvangen en u ook overigens volledig aan deze reserveringsvoorwaarden heeft voldaan.

Hoewel u zich middels deze reservering verzekert van een productieplek van een MINI John Cooper Works GP, is deze reservering in geen geval gelijk te stellen met de bestelling of koop van een MINI John Cooper Works GP, zodat er in dat kader niet meer rechten aan de reservering kunnen worden ontleend dan uw enkele ‘kale’ reservering van een productieplek. De eerste leveringen worden verwacht midden 2020.

Voor aanvang van de productie zal de Leverende Dealer, binnen de alsdan door Leverende Dealer gestelde termijn, u vragen uw MINI John Cooper Works GP te configureren. Leverende Dealer zal, na tweezijdige ondertekening van de koopovereenkomst, de bestelling van uw MINI John Cooper Works GP plaatsen. Uw Reserveringsbetaling zal met de koopprijs van uw MINI John Cooper Works GP worden verrekend.

Indien u niet ingaat op deze uitnodiging tot configuratie en bestelling binnen de 14 dagen vervalt uw gereserveerde productieplaats. In dat geval zal Leverende Dealer u de betaalde registratiefee terugbetalen.

Uw reservering is onlosmakelijk verbonden met Leverende Dealer. Het is niet mogelijk uw reservering (na ondertekening van het reserveringsformulier) over te dragen van de Leverende Dealer naar een andere MINI dealer. Uw reservering is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

U gaat ermee akkoord dat u geen aanspraak heeft op rente op het bedrag van uw Reserveringsbetaling.

MINI Belux zal alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens, in ieder geval al hetgeen wordt bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). MINI Belux zal alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiliging waarborgen, om naar de stand van de techniek zorg te dragen voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens.

U kunt anders dan hetgeen expliciet opgenomen in deze reserveringsvoorwaarden aan uw reservering geen rechten ontlenen.

EEN OPTIMALE ERVARING

Wanneer je deze site bezoekt of met deze site in aanraking komt, verzamelen wij informatie via cookies. Deze helpen ons om je de beste ervaring te geven door bijvoorbeeld de meest relevantie aanbiedingen & features te tonen, en deze maken het ook makkelijker voor jou om de website te gebruiken. Sommige cookies zijn essentieel en hebben we absoluut nodig om de website te laten werken. Andere cookies, inclusief deze geplaatst door derde partijen, kunnen uitgezet worden - echter zal dit er voor zorgen dat de site minder goed zal werken en de inhoud niet aangepast is aan je voorkeuren. Door op "Accepteer" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Je kan onze cookie policy bezoeken om meer info hierover te lezen - en je kan je voorkeuren altijd veranderen.